Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Портрети відомих українців на тлі доби. Науково-творча лабораторія Надії Миронець

07Цього року відзначає 80-літній ювілей шанований історик і віддана патріотка України Надія Іванівна Миронець. Ще в 1990-ті роки Надія Іванівна акцентувала увагу на ролі особистісного фактору в історичних процесах, а тому почала студіювати джерела особового походження — епістолярій та мемуари, підкреслюючи їхнє непересічне значення у реконструкціях як життєписів відомих особистостей, так і загальноісторичних процесів та подій. Пріоритетним джерелом Надії Іванівни, з яким нерозривно пов’язана її багатолітня праця, став епістолярій відомих українців переломної доби націєтворення та державотворення 1900–1920-х років: В. Винниченка, Є. Чикаленка, П. Стебницького, В. Липинського, Ю. Липи, О. Штуля, Г. Мазуренко, О. Басараб, С. Русової та ін.

Найяскравішою сторінкою наукової біографії Надії Іванівни в останнє десятиліття її наукових студій стало дослідження життя і творчости української поетеси-патріотки Олени Теліги. Вона стала улюбленою героїнею численних нарисів Надії Іванівни, газетних публікацій, наукових розвідок, книжкових видань. Саме Надія Іванівна написала наукову біографію цієї видатної жінки, вмонтувавши в неї чимало нової, виправленої та виявленої інформації. Вона стала упорядником двох унікальних документально-художніх збірників, які до сьогодні є джерелом найповнішої інформації про Олену Телігу. У 2004 р. вийшла ошатна книга «Олена Теліга. Листи. Спогади», а у 2006 р. побачило світ друге, виправлене й доповнене видання «О краю мій…». До останнього увійшли поетичні твори, невідомі раніше, документи та біографічний нарис про поетесу. Власне, воно й стало першим оригінальним виданням творів О. Теліги в Україні. У нього Надія Іванівна вписала безліч зібраних фактів, чимало нової інформації, ретельно визбираної із рариретних періодичних видань, архівних справ, розповідей очевидців, з якими прихильна доля перетинала стежки Надії Іванівни. Дослідниця прагнула відтворити і світлий образ своєї неповторної героїні, звільнити його від нашарувань міфів, домислів та вигадок, виправити помилки, які часто з’являються в умовах браку інформації або недобросовісности дослідника. З великим завзяттям і любов’ю дослідниця розпочала студіювання достовірних джерел, не раз ділилася своїми відкриттями з радіослухачами, читачами періодичних видань, втілювала свої спостереження у численні наукові розвідки: «Друзі Олени та Михайла Теліг у Подєбрадах», «Олена Теліга та Олег Штуль: ідейна єдність та духовна близькість», «Олена Теліга і українська громада Варшави 1930-х років», «Творчість Олени Теліги і проблеми сучасности», «Постать Олени Теліги в епістолярному контексті» та ін. Але заповітною мрією Надії Іванівни стало бажання перевидати листи та спогади поетеси, її творчу спадщину, вкраплюючи у них нову інформацію, світлини, біографічні факти, епістолярні джерела, зібравши бібліографію поетеси та праці про неї.

Однією з перших Надія Іванівна успішно застосувала методику студіювання джерелознавчого потенціалу епістолярного джерела, фокусуючись на його різнопланових особливостях та темах. Ця методика чітко простежується у ґрунтовних передмовах до корпусних видань епістолярію, підготовлених Надією Іванівною, про які йтиметься далі. Перед подачею джерела дослідниця детально описувала його археографічні особливості, окреслювала чіткі контури змісту, відзначала основні й найважливіші тематичні пласти, виокремлювала новизну окремої інформації, детально ознайомлювала читачів з авторами листів.

Неординарна особистість В. Винниченка також привернула до себе увагу дослідниці. Постать В. Винниченка належить до найбільш дискусійних в українській історіографії. Ознайомлення з його інформативно цінним листуванням засвідчує, що розуміння політичних кроків В. Винниченка неможливе без відтворення його просопографічного портрета. А останнє, своєю чергою, неможливе без дослідження епістолярної спадщини видатного діяча. Автором більшости публікацій листування В. Винниченка та ґрунтовних вступних статей до них є Н. Миронець.

Першим епістолярієм В. Винниченка, опублікованим у 1994 р. Н. Миронець із Н. Кичигіною, стало листування В. Винниченка з Ю. Тищенком за 1933 р.. Чільне місце в дослідженні епістолярної спадщини В. Винниченка займає його листування із Євгеном Харлампійовичем Чикаленком. У 1995 р. дослідниця Н. Миронець розпочала публікацію їхнього листування. А у 2010 році підготувала до друку перше повне окреме видання усього корпусу виявленого в центральних архівах України та УВАН (США) взаємного листування В. Винниченка і Є. Чикаленка. Листи подаються з розгорнутими коментарями і додатками. Уперше у цьому виданні опубліковано листи В. Винниченка до Є. Чикаленка за 1913–1916 рр., а також листи за 1919–1929 рр. у копіях, передані з архівів США: 12 листів Є. Чикаленка і 3 — В. Винниченка. До наукових знахідок Надії Іванівни належить виявлення нею оповідання В. Винниченка «Матвій Безодня», яке вважалося безповоротно втраченим.

Особливо цінним для відображення просопографічного портрета письменника є масив листування В. Винниченка із дружиною — Розалією Яківною Ліфшиць. У кореспонденції інформативно відображено настрої, почуття подружжя, їхні погляди на питання моралі, національної самоідентифікації та ін. Н. Миронець опублікувала і прокоментувала 127 листів у журналі «Слово і час». У 2010 р. ці ж листи були передруковані в культурологічному альманасі «Хроніка 2000».

У 2010 р. Н. Миронець опублікувала листування В. Винниченка із С. Єфремовим за 1905–1916 роки.

У документальній розповіді «Таємниці кохання Володимира Винниченка» Н. Миронець на основі листування В. Винниченка із Л. Гольдмерштейн відтворила складні і драматичні обставини народження і загибелі єдиної дитини письменника. З інформації, поданої у розповіді, вимальовуються окремі риси просопографічного портрета В. Винниченка. У листах він висловлював свої погляди на сім’ю, батьківство, стосунки із жінками. Вчинки письменника виявляють потаємні риси його характеру. Матеріалом для написання п’єси «Memento» слугували стосунки В. Винниченка із Л. Гольдмерштейн, що знайшли відображення в їхньому листуванні. Це переконливо довела Н. Миронець, зіставивши уривки з листів із текстом п’єси.

Надія Миронець однією з перших серед українських дослідників звернула увагу на актуальність просопографічних досліджень.

Провідним жанром досліджень Надії Іванівни стали і реконструкції життєписів маловідомих історичних особистостей. Про окремих вона взагалі оприлюднила перші відомості. До когорти українців, відкритих нею, належать Леонід Жебуньов — український неофіт, який перейшов на поле нашого руху з російського середовища і став гарячим патріотом, учасником українського націєтворення початку ХХ ст.; талановита, незаслужено забута поетеса Галя Мазуренко, спадщину якої ретельно зібрала Надія Іванівна й опублікувала окремою збіркою «Вибране» (К., 2002). Перші відомості дослідниця оприлюднила й про поетесу Ларису Мурович. Увагу Надії Іванівни як дослідниці магічно притягують «живі» образи української історії, їхні життєві долі, обставини, особисте життя, бо хіба ж за сухими фактами біографій пізнаєш справжню людину? Надія Іванівна завжди хотіла донести до читача не лише перелік певних заслуг тієї чи тієї особистості, який іноді нагадував якийсь формулярний список, а розкрити її людські якості, відобразити найцікавіші моменти життя.

Викладені факти свідчать, що роки праці Надії Іванівни в Інституті української археографії та джерелознавства стали найпліднішими в її науковій біографії: адже дослідниця випустила десятки наукових розвідок, газетних публікацій, вагомі збірники документів та епістолярних джерел. Її багатогранне перо та дослідницька інтуїція на найцікавіші факти та постаті відомі читачам часописів «Літературна Україна», «Українське Слово», «Жіночий світ», «Слово і час» та ін.

Інна СТАРОВОЙТЕНКО, Ірина САХНО

Ви тут: Головна Архів 2013 № 17 (3628) 24–30 квітня 2013 року Портрети відомих українців на тлі доби. Науково-творча лабораторія Надії Миронець

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|